6 Şubat 2009 Cuma

bizimkiler"İnsan yiğitlikte Zaloğlu Rüstem bile olsa,
Hz. Hamza' dan bile cesur olsa yine de
hükmetme konusunda kadının esiridir.


Görünüşte su, ateşten üstündür...
Fakat ikisinin arasına bir tencere (sevgi)
girdi mi ateş o suyu kaynatır, buharlaştırır, yok eder.


Görünüşte su, nasıl ateşten üstünse,
sen de kadından üstünsün; fakat hakikatte ona mağlupsun."

Mevlana